DUTCH CLEANING INSPECTIONS
Vertrouwen is goed, schoonmaakinspectie is beter

Home
Over ons
Onze diensten
Contact
NEN2075NEN 2075
NEN 2075 is een Nederlandse Norm (NEN) voor het vastleggen van een objectief kwaliteitmeetsysteem voor de schoonmaak-dienstverlening binnen alle soorten gebouwen en locaties. Met behulp van een meetsysteem, wat voldoet aan deze norm, kan men door middel van objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststellen. Hierdoor kan worden getoetst of de uitgevoerde kwaliteit overeenkomt met de voorgeschreven kwaliteit.

Objectieve visuele toetsing vindt plaats middels een steekproef op geselecteerde elementen van het te beoordelen object die gedurende de huidige of afgelopen week zijn gereinigd. De vergelijking wordt gemaakt door het voorgeschreven resultaat, zoals normatief beschreven in de beoordelingshandleiding, te vergelijken met de aangetroffen kwaliteit. Andere of aanvullende beoordelingscriteria en/of AQL's (acceptance quality limit of aanvaardbaar kwaliteitsniveau) kunnen noodzakelijk zijn voor locaties die nog niet nader in deze norm zijn benoemd.

De Europese opschaling voor de NEN 2075 is de ISO-EN 13549.

(bron: wikipedia)DCI_HOOFDDORP.com

build:version: 1.02, 15-10-2017, developer: M. Otto